biuro@smeltra.pl
e-mail: 

Akty prawne

Regulaminy

Regulamin Rady Nadzorczej

Pobierz

Regulamin Zarządu

Pobierz

Regulamin rozliczania kosztów GZM

Pobierz

Regulamin rozliczania wody zimnej i odprowadzania ścieków

Pobierz

Regulamin w sprawie zasad używania lokali

Pobierz

Regulamin uiszczania opłat

Pobierz

Regulamin Rady Osiedla.

Pobierz

Regulamin rozliczania c.o.

Pobierz

Regulamin w zakresie napraw

Pobierz

Statut Spóldzielni

Staut Spółdzielni

Pobierz

Druki do pobrania

Adres do korespondencji

Pobierz

Oświadczenie

Pobierz
ELTRA - Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Nakielska 115a, 85-347 Bydgoszcz
Tel./Fax (052) 37 34 620
E-mail: biuro@smeltra.pl    WWW: http://www.smeltra.pl