biuro@smeltra.pl
e-mail: 

Aktualności

Dane osobowe

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Eltra informuje, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Eltra z siedzibą położoną w Bydgoszczy (85-347 ) przy ulicy Nakielskiej 115a, działając na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 2

ELTRA - Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Nakielska 115a, 85-347 Bydgoszcz
Tel./Fax (052) 37 34 620
E-mail: biuro@smeltra.pl    WWW: http://www.smeltra.pl